TERMOT - producent termostatów
Firma
Produkty i usługi dla motoryzacji
Stacja naprawy układów chłodzenia (NOWOŚĆ!!!)
Produkty i usługi dla przemysłu
Analizy techniczne
Projektowanie
Naprawa i modernizacja
Wykonywanie nietypowych części maszyn i urządzeń
Produkty polimerowe
Naprawa układów chłodzenia
Masz pytania?
Pomoc
Kontakt

ANALIZY TECHNICZNE
ANALIZY TECHNICZNE

W  oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych pracowników wykonujemy analizy techniczne i ekonomiczne w następujących dziedzinach:

  • Inżynieria materiałowa - w zakresie *badań składu oraz struktury materiałów *badań korozyjnych *ustalania materiałowych i środowiskowych przyczyn uszkodzeń i zużycia części a w konsekwencji maszyn i ich osprzętu *propozycji właściwego doboru materiału pod kątem jego zastosowania itp.

  • Inżynieria powierzchni - w zakresie *oceny stanu dotychczasowego powierzchni (uszkodzeń i zużycia) części/maszyny *przewidywania tego stanu, w czasie eksploatacji, w określonych warunkach pracy oraz otoczenia i środowiska *doboru optymalnej powłoki na ich powierzchnię itp.

  • Inżynieria jakości – w zakresie oceny procedur, instrukcji i formularzy w stosunku do obowiązujących norm oraz relacji kosztów i jakości. Wykonujemy analizy błędów (FMEA) wyrobu i procesu.

  • Inżynieria utrzymania ruchu – wykonanie analizy zagrożeń pracy maszyn, linii i ciągów technologicznych, w tym *badań drgań i wibracji, *diagnostyki termowizyjnej i *fiberoskopowej.
    Efektem pracy są raporty zawierające propozycje zmian, oraz działań korygujących i zapobiegawczych. Zajmujemy się również ich wdrażaniem.    W dziale „Naprawa i Modernizacja” podajemy przykłady naszych prac.

  • Inżynieria procesowa - analizy procesowe projektów i obiektów przemysłu gazu ziemnego. Jako przykład możemy podać nasze uczestnictwo w weryfikacji projektu technologicznego, oraz doradztwo w zakresie procesowym, doboru urządzeń i rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych przy budowie i uruchomieniu skidów kompresorów gazu kwaśnego dla ośrodka wydobycia ropy naftowej LMG (PGNiG), na zlecenie ABB (2010/2011).


Copyrights © 2007 Termot